Wij brengen mensen samen op het platteland
Landelijke Gilden is een vereniging van mensen met een warm hart voor het platteland. We zijn actief in Vlaanderen en Oost-Belgie.
Op honderden plaatsen, vaak ook in je eigen dorp, kan je lid worden van een van de afdelingen, een 'landelijke gilde'.
Vrijwillige bestuursleden trekken er de kar en organiseren activiteiten voor de eigen leden en soms ook voor alle dorpsbewoners.
Ben je graag onder de mensen, dan kan je er terecht voor een frisse portie amusement en saamhorigheid. Het aanbod is meestal zeer divers.
Een praktische les over tuinonderhoud of koken met streekproducten, een jaarlijks hoevefeest, een fiets- of wandeltocht door de velden, een dorpsontbijt, een aanstekelijk optreden of een griezelige heksentocht, het zijn maar enkele voorbeelden van wat je bij ons allemaal kan meemaken.
Omdat we gezelligheid belangrijk vinden, maken we graag tijd voor een babbeltje en een frisse pint.
Actief op het platteland met Landelijke Gilden

En er is meer!
Vaak slaan afdelingen de handen in elkaar en organiseren ze activiteiten over de gemeentegrenzen heen.
Een hele zomer lang kan je met Landelijke Gilden het Vlaamse platteland verkennen. Weer of geen weer, er valt altijd wel wat te beleven.
De brochure Buitentips bundelt ons zomeraanbod van tochten, manifestaties en opendeurdagen.
Landelijke Gilden heeft ook een boontje voor mensen met een passie voor tuinieren. Elk jaar ben je tijdens het laatste weekend van juni welkom op de manifestatie Open Tuinen. We organiseren ook voordrachten en tuinreizen.
Leden ontvangen gratis het ledenblad Buiten en het plattelandsblad Nest, twee publicaties waarin heel wat info voor tuinliefhebbers is opgenomen.
Hou je als hobby schapen, dan kan je intekenen op de gratis nieuwsbrief De schapenhouder, boordevol nuttige tips, actualiteitsnieuws en uitnodigingen voor gespecialiseerde info-vergaderingen.

Aandacht voor dorp en platteland!
De Landelijke Gilden doen wat voor de leefbaarheid van je dorp en het omliggende landelijk gebied. De dorpsschool, de bescherming van de open ruimte, veilig fiets- en wandelverkeer, de sociale samenhang in je dorp, de uitbouw van voldoende (zorg)diensten het zijn thema's waar we met z'n allen aandacht aan besteden. Met concrete acties en projecten maken we er samen met onze lokale besturen en leden werk van.